top of page

*** NỘI QUY  LỚP

-  Các học sinh mới được kiểm tra xếp lớp vào ngày đầu tiên đến trường.

-  Bổ sung học phí nếu muốn tăng tiết học.

-  Thông thường giờ học từ 9:00 AM -18:00 PM. Mỗi học viên đều có lịch học riêng.

-  Không được phép thay đổi lịch học, giáo viên trước 3 tuần đầu tiên hoặc lý do không chính đáng, sau đó có thể được thay đổi theo yêu cầu của học viên.

*** NỘI QUY TRƯỜNG

-  Học sinh có thể tự do sau giờ học, nhưng phải trở về trước 00:00.

-  Giờ giới nghiêm là 00:00 mỗi tối từ thứ hai đến thứ năm,  nhân viên bảo vệ sẽ kiểm tra tất cả các phòng vào mỗi đêm.

-  Thứ sáu và thứ bảy không có giờ giới nghiêm, nhưng yêu cầu tất cả học viên phải ở trong khu vực trường học và không gây ồn, tránh làm phiền các học viên khác.

-  Chỉ cho phép SMOKING trong khu vực cho phép.

-  Không được phép mang ACOHOL vào trong phòng. Học sinh có thể có uống ACOHOL bên ngoài sảnh nhưng phải dưới sự kiểm soát của người quản lý.

-  Đưa người trái phép vào trong phòng đều  nghiêm cấm.

-  Sau 10:00 PM ở lại phòng học viên khác giới tính là điều cấm kỵ.

-  Tiền đặt cọc cho electiricity là 1000 peso/ tháng. Học sinh sẽ phải trả thêm nếu giá điện vượt quá tiền cọc.

*** NỘI QUY REFUND HỌC PHÍ

-  Cancel trước ngày nhập học : hoàn 100%

-  Cancel trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhập học : hoàn 70%

-  Cancel trong vòng 30%  thời gian học : hoàn 50%

-  Sau 30% thời gian học : không hoàn học phí . Tất cả Refund đều không bao gồm phí đăng kí.

bottom of page